News -

Wysokie oceny „Młodzieży w działaniu”

91 proc. uczestników projektów realizowanych w ramach programu przyznaje, że dzięki niemu lepiej mówi w obcych językach, a 84 proc. twierdzi, że nauczyło się działać w interesie swojej społeczności.
Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej na początku roku przez Komisję Europejską. Jej autorzy zapytali ponad 5 tysięcy młodych ludzi, pracowników młodzieżowych i przedstawicieli organizacji, jakie korzyści odnieśli z uczestnictwa w międzynarodowych projektach „Młodzieży w działaniu”. Ogólny wniosek jest pozytywny: program wzmacnia aktywne obywatelstwo i pomaga w zdobywaniu kwalifikacji, przyczyniając się w ten sposób do osobistego, społecznego i zawodowego rozwoju.

Z badań wynika m.in., że aż 91 proc. uczestników projektów poprawiło swą znajomość języka obcego, 84 proc. nauczyło się skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności, 75 proc. lepiej identyfikuje swoje szanse w życiu prywatnym i zawodowym, a 87 proc. stało się bardziej otwartych na wielokulturowość w Europie. Aż 67 proc. ankietowanych jest przekonana, że dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie projektów wzrosły ich szanse na zdobycie dobrej pracy.

Optymistyczne były również wyniki badań wśród pracowników młodzieżowych. 86 proc. z nich przyznaje, że uczestnictwo w programie przekonało ich, iż warto zwrócić większą uwagę na międzynarodowy wymiar swojej pracy. 92 proc. pracowników zadeklarowało natomiast, że dzięki projektom poszerzyło swe umiejętności i wiedzę w takim stopniu, w jakim nie byłoby to możliwe w przypadku projektów realizowanych na poziomie krajowym.

Program „Młodzież w działaniu” został doceniony również przez przedstawicieli organizacji młodzieżowych. 90 proc. z nich potwierdziło, że uczestnictwo w projektach wpłynęło na ich umiejętności w zakresie zarządzania projektami, a 89 proc. przyznało, że dzięki „Młodzieży w działaniu” lepiej rozumie zjawisko kulturalnej różnorodności.

Co szczególnie cieszy, aż 80 proc. uczestników, 90 proc. pracowników młodzieżowych i 96 proc. przedstawicieli organizacji zadeklarowało, że w przyszłości znów planuje wziąć udział w międzynarodowych inicjatywach.

Więcej szczegółów nt. badania: http://ec.europa.eu/youth/focus/doc/monitoring_survey/main_results_monitoring_survey_2011.pdf
stopka strony