News -

Wystaw ocenę Erasmusowi

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach będących elementem Śródokresowej Oceny programu Erasmus+.


Celem przedsięwzięcia jest zebranie opinii podmiotów zaangażowanych w realizację programu oraz wszystkich innych osób i instytucji zainteresowanych tematem. Pytania dotyczą zasadności celów programu, efektywności podejmowanych działań i skuteczności ich realizacji.

Komisja chce również poznać opinie na temat tego, w jaki sposób program i jego wartość dodana odpowiadają na wyzwania i szanse w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – w porównaniu do działań, które mogłyby zostać podjęte wyłącznie na poziomie krajowym. Część pytań dotyczy także oceny poprzednich programów młodzieżowych i edukacyjnych (np. Uczenie się przez całe życie) oraz kształtu następcy Erasmusa+ po roku 2020.

Organizatorom konsultacji szczególnie zależy na odpowiedziach osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie ewaluacji. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje od 10 do 60 minut.

Formularz dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE. Konsultacje potrwają do 31 maja 2017 r.

stopka strony