News -

Wystaw ocenę Erasmusowi

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach będących elementem Śródokresowej Oceny programu Erasmus+.


Celem przedsięwzięcia jest zebranie opinii podmiotów zaangażowanych w realizację programu oraz wszystkich innych osób i instytucji zainteresowanych tematem. Pytania dotyczą zasadności celów programu, efektywności podejmowanych działań i skuteczności ich realizacji.

Komisja chce również poznać opinie na temat tego, w jaki sposób program i jego wartość dodana odpowiadają na wyzwania i szanse w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – w porównaniu do działań, które mogłyby zostać podjęte wyłącznie na poziomie krajowym. Część pytań dotyczy także oceny poprzednich programów młodzieżowych i edukacyjnych (np. Uczenie się przez całe życie) oraz kształtu następcy Erasmusa+ po roku 2020.

Organizatorom konsultacji szczególnie zależy na odpowiedziach osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnej formie ewaluacji. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje od 10 do 60 minut.

Formularz dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej we wszystkich językach UE. Konsultacje potrwają do 31 maja 2017 r.