News -

Wyszukiwanie partnerów EPALE

Szukasz partnerów do projektu? Nic prostszego. Skorzystaj z narzędzia EPALE i zacznij nawiązywać kontakty, wymieniać się pomysłami i budować nowe partnerstwa.


Narzędzie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy mają pomysł na zrealizowanie europejskiego projektu związanego z uczeniem się dorosłych. Stanowi ono również okazję do wymiany pomysłów, metod pracy i najlepszych praktyk.

Celem nadrzędnym jest stworzenie platformy umożliwiającej łatwiejsze nawiązywanie kontaktów oraz budowanie współpracy pomiędzy osobami indywidualnymi i/lub organizacjami zaangażowanymi w edukację dorosłych.

Więcej informacji na stronie EPALE.

stopka strony