News -

Wyzwanie dla zdolnych

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na najciekawszy, najweselszy i najbardziej oryginalny projekt Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.


Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na najciekawszy, najweselszy i najbardziej oryginalny projekt Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych - szkół podstawowych (6-12 lat), gimnazjalnych (13-15 lat) i ponadgimnazjalnych (16-18 lat). Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, w wersji papierowej (max. format A3), podpisaną imieniem i nazwiskiem, pełną datą urodzenia, adresem i telefonem kontaktowym oraz adresem mailowym rodzica/opiekuna. Projekty mogą zostać wykonane w dowolnej technice.

Prace należy składać osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa (V piętro blok C) do 13 maja 2013 r., z dopiskiem Konkurs EKUZ.

Projekt karty musi zgodny z wzorem dostępnym na stronie Komisji Europejskiej
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wniosekregulamin.pdf
stopka strony