News -

Wzrasta jakość życia w Europie

W latach 2011-2016 zadowolenie z życia najbardziej wzrosło na Węgrzech, w Estonii i Wielkiej Brytanii. Zaś największą poprawę pod względem zadowolenia ze standardu życia odnotowano na Węgrzech, w Bułgarii, Estonii i Polsce – wynika z najnowszego badania EQLS.


Dane do najnowszej edycji Europejskiego Badania Jakości Życia zebrano między październikiem 2016 a marcem 2017. Przepytano blisko 37 tys. obywateli pochodzących z 33 państw (28 państw UE oraz 5 państw-kandydatów: Albanii, Macedonii, Serbii, Turcji oraz Czarnogóry). 

Wybrane wnioski:

  • Poziom zadowolenia z życia w UE w ciągu ostatniej dekady utrzymywał się na stosunkowo wysokim poziomie: w 2016 r. oszacowano go średnio na 7,1 w 10-punktowej skali. Wciąż jednak utrzymują się znaczne dysproporcje pomiędzy krajami pod względem jakości życia. 
  • Odnotowano ogólną poprawę wskaźników jakości społeczeństwa, w tym mniejsze poczucie wykluczenia społecznego, wzrost zainteresowania członkostwem w klubach i stowarzyszeniach oraz większe zaufanie do instytucji państwowych. 
  • Obywatele coraz lepiej oceniają jakość usług publicznych; zaobserwowano większe zadowolenie z opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi w kilku krajach, w których oceny tego rodzaju usług były dotychczas dość niskie. 
  • Coraz liczniejszą grupę mieszkańców europejskich miast martwi jakość powietrza. Pod względem usług lokalnych, podkreślano niedostateczny dostęp do usług recyklingu.
  • Można zaobserwować spadek napięć między biednymi i bogatymi, kierownictwem i pracownikami oraz osobami starszymi i młodym pokoleniem; z drugiej strony wzrasta napięcie między grupami religijnymi i etnicznymi oraz (choć w mniejszym stopniu) napięcia pomiędzy osobami o różnej orientacji seksualnej. 

EQLS to badanie populacji dorosłych żyjących w prywatnych gospodarstwach domowych, przeprowadzane w oparciu o próbę statystyczną. W zależności od wielkości państwa i ustaleń krajowych w 2016 r. liczebność próby w poszczególnych państwach wahała się od 1000 do 2000 osób. Eurofound przeprowadza badanie co cztery lata.  

Więcej informacji

 

stopka strony