News -

Your Europe, Your Say 2017

60 lat zjednoczonej Europy - to hasło tegorocznej edycji symulacyjnych obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC). Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są uczniowie szkół gimnazjalnych z całej Europy.


W trakcie symulacji obrad EESC, zaplanowanych w dniach 30-31 marca 2017 r. w Brukseli, uczniowie będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda proces podejmowania decyzji przez Komitet. Głównym tematem obrad będzie przyszłość Europy, a pretekstem do rozmów - 60. rocznica podpisania Tratatów Rzymskich.

Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaproszą trzyosobowe grupy 16-letnich uczniów ze szkół wyłonionych w drodze losowania (po jednej szkole z danego kraju). Wybrana grupa, pod opieką nauczyciela będzie zobowiązana do przygotowania się do udziału w symulacji.

Koszty udziału uczniów i nauczyciela (wraz z kosztami podróży i zakwaterowania) pokrywa EESC. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Rejestracja szkół zainteresowanych udziałem w projekcie potrwa do 30 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje na strone EESC i w bazie Eurodesku.