News -

„Youth on the Move” od września

W połowie września Komisja Europejska przyjmie inicjatywę „Youth on the Move". Ma ona a promować mobilność studentów i stażystów oraz poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Inauguracji projektu będzie towarzyszyć internetowa debata z eurokomisarzem Androullą Vassiliou


15 września Komisja Europejska przyjąć ma inicjatywę „Youth on the Move". Ma ona a promować mobilność studentów i stażystów oraz poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Inicjatywa określi też, co UE powinna zrobić, by uwolnić potencjał młodzieży, który przyczyni się do „osiągnięcia szybkiego, ogólnego i zrównoważonego wzrostu w Unii Europejskiej.” „Youth on the Move" zachęcać ma do walki ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia edukacji, będzie promowała kształcenie zawodowe oparte na praktykach i stażach, sprawi, że więcej osób zdobędzie wyższe wykształcenie i będzie wspierać powstawanie bardziej przyjaznego systemu porównywania jakości kształcenia na uniwersytetach. Na stronie internetowej „Youth on the Move” znajdą się informacje na temat mobilności studentów i możliwości kształcenia w Unii Europejskiej. Komisja zaproponuje również kartę „Youth on the Move” promującą studiowanie i kształcenie za granicą, plan „Your first EURES job”, służący rozwijaniu mobilności zawodowej, a także fundusz European Microfinance Facility, który wspomoże młodych przedsiębiorców. Nowej unijnej inicjatywie związanej z młodzieżą dotyczyć będzie internetowa debata z komisarzem ds. młodzieży Androullą Vassiliou. Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm.
stopka strony