News -

Youth Wiki - nowa baza danych KE

Komisja Europejska uruchomiła nową bazę danych o politykach młodzieżowych w poszczególnych krajach UE. Platforma ma służyć współpracy krajów członkowskich i Komisji w realizacji celów zawartych w strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010-2018.


Na platformie znajdziemy informacje dotyczące struktur oraz organizacji młodzieżowych działających w państwach członkowskich, jak też konkretnych programów skierowanych do młodych. Pondto korespondenci krajowi będą na bieżąco zamieszczać tam oficjalne dokumenty wydawane przez organy danych państw, raporty, analizy oraz wyniki ewaluacji programów młodzieżowych. 

Wiecej informacji: www.ecea.eu.

stopka strony