News -

YouthInfoComp - Ramy Kompetencji dla Pracowników Młodzieżowych

Eurodesk i ERYICA przygotowały kompendium kompetencji pracowników młodzieżowych. To pierwsza publikacja, która szeroko omawia zagadnienia informacji młodzieżowej oraz opisuje kluczowe umiejętności, które powinny posiadać osoby pracujące z młodzieżą.


Czym jest informacja młodzieżowa? Kim jest pracownik młodzieżowy? Jakie powinien posiadać kompetencje? Jak sprawić, by jego praca była bardziej widoczna i doceniana? Eurodesk i ERYICA postanowiły zmierzyć się z tymi pytaniami i tak oto powstał YouthInfoComp, czyli pierwsze w Europie kompendium kompetencji pracowników młodzieżowych. 

W publikacji opisane zostały trzy główne obszary umiejętności kluczowych z punktu widzenia osób pracujących zawodowo z młodzieżą: komunikacyjne, doradcze oraz ukierunkowane na podnoszenie jakości działań, jak również 12 kompetencji niezbędnych do skutecznego wspierania młodych ludzi. 

YouthInfoComp można pobrać ze stron Eurodesku.

#YouthInfoComp    #Publikacja    #ERYICA

stopka strony