News -

YouthMetro - młodzież na pierwszym planie

Fundacja The People for Change uruchomiła największą na świecie internetową bazę publikacji dotyczących polityki młodzieżowej.


W bibliotece zgromadzono dokumenty Narodów Zjednoczonych, regionalnych organizacji międzynarodowych, rządów państw, organizacji pozarządowych i instytucji akademickich. Uruchomienie bazy ma związek z 30. rocznicą Międzynarodowego Roku Młodzieży ONZ.

Na stronie youthmetro.org można znaleźć nie tylko publikacje dotyczące najważniejszych priorytetów polityki młodzieżowej wskazanych przez Narody Zjednoczone, ale również takich kwestii, jak rozwój, niepełnosprawności, urbanizacja czy kryzysy humanitarne.

Autorzy witryny mają nadzieję, że stanie się ona podstawowym źródłem informacji dla wszystkich osób zajmujących się polityką wobec młodych ludzi.

stopka strony