Z potencjałem w przyszłość

Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy rozumieją i doceniają rolę informacji młodzieżowej. Komisja Europejska chce, by Eurodesk kontynuował swoją misję w następnej perspektywie finansowej.


Eurodesk został uwzględniony w przygotowanej przez Komisję Europejską strukturze następcy programu Erasmus+. Ma w dalszym ciągu prowadzić działania informacyjne związane z mobilnością edukacyjną i aktywnością w Europie. Na działania informacyjne dla młodzieży kładzie też nacisk przygotowana przez Komisję strategia dla młodzieży, która już za kilka miesięcy zastąpi strategię obowiązującą od blisko 9 lat. Strategia kładzie duży nacisk na docieranie do osób z mniejszymi szansami, a Eurodesk – do którego należy blisko tysiąc organizacji w Europie – jest postrzegany jako sieć, której potencjał warto wykorzystać.

Rolę informacji dla młodzieży doceniają nie tylko unijne instytucje. Jej potrzebę widzą też młodzi Europejczycy. Na 12 rekomendacji dotyczących przyszłych kierunków polityki młodzieżowej, które zgłosili uczestnicy projektu „New Narratives for Europe” (w debatach organizowanych w ramach projektu wzięło udział ponad 62 tys. młodych Europejczyków!), co najmniej połowa związana jest z informacją młodzieżową. Co ciekawe, w pewnym zakresie Eurodesk już je realizuje. Wymieniam te najbardziej oczywiste (w nawiasach działania Eurodesk Polska związane z postulatami):

1) Łatwy dostęp do informacji dotyczących możliwości pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą (publikacje „Na biało”, „Staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych” lekcja „Europaraca”, warsztat „Papiery do kariery” ).

2) Szersze wykorzystanie możliwości, jakie oferują programy Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności (baza grantów Eurodesk Polska, odpowiadanie na pytania dot. EKS).

3) Promowanie wartości europejskich poprzez zachęcanie młodych do wolontariatu (lekcja „Eurowolontariat”, publikacja „Altruista w akcji”, wyszukiwarka programów wolontariatu na eurodesk.pl).

4) Zachęcanie młodych do angażowania się w sprawy publiczne (lekcja „Euroaktywacja”).

5) Promowanie i wspieranie młodych liderów (tworzenie sieci Eurodesk Polska).

6) Lepszy dostęp do informacji dotyczących możliwości podróżowania po Europie (tworzenie zawartości działu „Podróże” na Europejskim Portalu Młodzieżowym, udzielanie informacji o unijnych inicjatywach, takich jak „DiscoverEU”).  

Tak więc wbrew obiegowym opiniom zapotrzebowanie młodzieży na informację nie zmniejsza się. A Eurodesk to sieć, która ma potencjał, żeby to zapotrzebowanie zaspokajać. Teraz i w przyszłości.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

stopka strony