News -

Z rodziną łatwiej

Wsparcie rodziców jest bezcenne w nauczaniu dzieci czytania i pisania. Do takich wniosków doszli naukowcy.
Z raportu specjalistów z Uniwersytetu w Londynie wynika, że angażowanie całych rodzin w programy kształtujące umiejętność czytania i pisania ma decydujący wpływ na skuteczność tego procesu. Wspólna nauka jest bardzo efektywna: zarówno jeśli chodzi o doskonalenie umiejętności dzieci, jak i podnoszenie zdolności dorosłych w zakresie udzielania wsparcia.

W opracowaniu zawarto m.in. opisy najnowszych badań oraz ocenę strategii i inicjatyw związanych z doskonaleniem umiejętności czytania i pisania, szczególnie skierowanych do rodzin defaworyzowanych. Autorzy raportu zwrócili również uwagę na dobre praktyki – opisali przykłady wyjątkowych i udanych inicjatyw podjętych w Europie.

Zdaniem autorów wśród kluczowych czynników decydujących o sukcesie rodzinnych programów kształtujących umiejętność czytania i pisania są: finansowanie, jakość programu, zawarte partnerstwa i badanie efektów.

Podsumowanie raportu w języku angielskim można przeczytać na stronie http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/literacysum_en.pdf

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/literacy_en.pdf
stopka strony