News -

Za mało młodych na rynku pracy - raport OECD

Młodzi na całym świecie mają trudności w wejściu na rynek pracy. Według raportu OECD w 2013 r. we wszystkich krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju aż 39 mln osób w wieku 16-29 lat pozostawało bez zatrudnienia.


Szczególnie dotknięte tym problemem są kraje Europy Południowej. W Grecji i Hiszpanii odsetek młodych osób, które nie uczą się, ani nie pracują (młodzież NEET, od ang. neither employed nor in education or training) wyniósł w 2013 roku ponad 25%. Co więcej, około połowa młodzieży NEET nie angażuje się w poszukiwanie pracy.

Raport OECD zatytułowany „Przegląd kwalifikacji. Młodzież, umiejętności a szanse na znalezienie pracy” pokazuje, że zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży jest konieczne i wymaga podjęcia bardziej wszechstronnych działań. Podczas gdy polityka edukacyjna, społeczna i aktywna polityka na rynku pracy mają istotne role do odegrania, wzmocnienie współpracy pomiędzy państwem a sektorem prywatnym wydaje się równie kluczowym zadaniem. Publikacja OECD prezentuje przykłady skutecznej polityki prowadzonej przez wybrane kraje w celu zapewnienia młodym miejsc pracy.

Raport do pobrania oraz więcej informacji można znaleźć na stronie OECD.

stopka strony