News -

Zadowolony jak... Europejczyk

Obywatele Starego Kontynentu są zadowoleni z sytuacji ekonomicznej w regionie i z optymizmem patrzą w przyszłość – wynika z najnowszego badania Eurobarometru przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.


Wyniki wiosennej rundy badania Eurobarometru pokazują, że rośnie zadowolenie Europejczyków z członkostwa w Unii Europejskiej. Większość badanych przyznała, że wierzy w europejski projekt i ufa unijnym instytucjom. Wzrósł równiż odsetek respondentów deklarujacych, że zyskali na przynależności do UE. Obywatele Starego Kontynentu szczególnie doceniają unię handlową oraz programy rozwojowe skierowane do grup mniej uprzywilejowanych. 

Europejczucy zdają się też mieć coraz większe poczucie sprawczości. Badacze odnotowali najwyższy od 2004 roku odsetek osób deklarujących, że ich głos ma znaczenie.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-28 marca 2018 techniką wywiadów bezpośrednich. Wzięło w nim udział 33,130 osób z wszystkich krajów członkowskich UE oraz krajów-kandydatów (Macedonia, Turcja, Serbia, Albania, Czarnogóra).

Więcej informacji

stopka strony