News -

Zakładki - podręcznik bez nienawiści

Pracownicy młodzieżowi zajmujący się walką z mową nienawiści mogą szukać inspiracji w publikacji przygotowanej przez Radę Europy.


Publikacja zawiera 21 scenariuszy do zajęć z młodzieżą w wieku 13-18 lat, które można też dostosować do potrzeb innych grup wiekowych. Scenariusze dotyczą przeciwdziałania mowie nienawiści wobec m.in. mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, LGBTQ, kobiet czy osób z niepełnosprawnościami.

Polską edycję podręcznika stworzonego przez Radę Europy dla celów Kampanii „Bez nienawiści” opracowała i wydała Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 

Dodatkowe informacje na stronie http://beznienawisci.pl/zakladki.

stopka strony