News -

Zapraszamy na Debatę "Ukraina - co po wyborach?"

Jak wyglądać będzie sytuacja Ukrainy po wyborach do Rady Najwyższej? Jak w kontekście ukraińskich wyborów kształtować powinny się relacje pomiędzy Ukrainą a Polską i Unią Europejską? W końcu jakie są perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą znakomici prelegenci, którzy już 19 listopada 2012 r. wystąpią podczas debaty „Ukraina – co po wyborach?”, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym debaty będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – wiceminister spraw zagranicznych RP ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej.


Jak wyglądać będzie sytuacja Ukrainy po wyborach do Rady Najwyższej? Jak w kontekście ukraińskich wyborów kształtować powinny się relacje pomiędzy Ukrainą a Polską i Unią Europejską? W końcu jakie są perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą znakomici prelegenci, którzy już 19 listopada 2012 r. wystąpią podczas debaty „Ukraina – co po wyborach?”, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem honorowym debaty będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – wiceminister spraw zagranicznych RP ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej. Debata skierowana jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, zarówno narodowości polskiej, jak i ukraińskiej, w tym osób zaangażowanych w dwustronne relacje polsko-ukraińskie, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, a także młodzieży ukraińskiej studiującej w Polsce. Celem działania jest zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na znaczenie ukraińskich wyborów oraz ich wpływ na dalsze relacje Ukrainy z Polską i Unią Europejską, zwłaszcza w wymiarze współpracy transgranicznej, w tym w kontekście realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Panelistami debaty będą Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, Teresa Kubas-Hul – przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prof. Bohdan Hud – dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Lwowskiego, Rafał Sadowski – ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Dominik Łazarz – dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Ponadto udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowali m.in. Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, Sławomir Miklicz – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Vladyslav Kanevskiy – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. Debata stanowić będzie podsumowanie przedsięwzięcia pt. „Polskie doświadczenia, ukraińskie perspektywy. Wybory 2012”, realizowanego przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach tego działania realizowany jest we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie cykl warsztatów „Po sąsiedzku”, skierowanych do młodzieży z Polski i Ukrainy oraz społeczności lokalnej. Podczas warsztatów konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przedstawiają polskie doświadczenia odnośnie udanej transformacji systemowej i gospodarczej oraz ukraińskie perspektywy w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w debacie zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu (17) 86 61 284, adresem e-mail rcie@rzeszow.pl lub osobiście do siedziby RCIE mieszczącej się w budynku głównym WSIZ przy ul. Sucharskiego 2, pok. 143 oraz za pośrednictwem portalu społecznościowe facebook pod adresem www.facebook.pl Termin zgłoszeń upływa 16 listopada.
stopka strony