News -

Zapraszamy zainteresowanych do współpracy. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Głównym celem projektu są działania popularyzatorskie wolontariatu pracowniczego na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego.


Zaplanowano konkurs wiedzy o wolontariacie pracowniczym i konkurs na dobre praktyki, które realizują w swojej firmie, wydanie publikacji o dobrych praktykach za granicą oraz wydanie informatora wolontariatu pracowniczego, szkolenia wspierające przedstawicieli trzech sektorów oraz najważniejsze - prowadzenie Biura Pośrednictwa Wolontariatu Pracowniczego. Jako podsumowanie projektu zaplanowano organizację konferencji podsumowującej projekt i upowszechniającej wiedzę o wolontariacie pracowniczym i jego ideę wśród studentów i pracowników uczelni działającej na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego. Okres trwania projektu przewidziano na 15 miesięcy (1.07.2012 - 30.09.2013)
stopka strony