News -

Zaprojektuj przestrzeń przyjazną dla seniorów

Studenci architektury z całego świata mogą wziąć udział w konkursie organizowanym przez International Council for Caring Communities.
Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych pomysłów na zintegrowanie osób starszych ze strukturą danej społeczności i pełne włączenie ich w działania społeczne, kulturalne i gospodarcze.

Zadaniem uczestników jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, „czy możliwe jest stworzenie sprawnie funkcjonujących, zróżnicowanych i wielopokoleniowych społeczności dla starszych ludzi, z uwzględnieniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W jaki sposób starsze osoby w pełni integrować, włączać i angażować w życie ich społeczności?".

By wziąć udział w konkursie, studenci studiów I lub II stopnia muszą do 15 września wypełniać formularz zgłoszeniowy. Projekty przesyłać można do 31 grudnia 2013 r. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody finansowe.

Więcej na stronie:
http://international-iccc.org
stopka strony