News -

Zaproszenie do Budapesztu

Młodzież a prawa człowieka dotyczące środowiska naturalnego – taki będzie temat sesji naukowej organizowanej przez International Young Naturefriends.


Młodzież a prawa człowieka dotyczące środowiska naturalnego – taki będzie temat sesji naukowej organizowanej przez International Young Naturefriends.

Spotkanie odbędzie się w dniach 24 lutego – 2 marca 2013 r.w Budapeszcie. Jego celem jest promocja aktywności młodych ludzi w dziedzinie edukacji na temat praw człowieka związanych ze środowiskiem naturalnym.

Do udziału w sesji zaproszeni są przede wszystkim edukatorzy, działacze młodzieżowi i ekologiczni oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematem i poszukiwaniem nowych sposobów działań na rzecz środowiska w wymiarze lokalnym i globalnym.

Uczestnikami spotkania mogą być osoby w wieku od 18 do 30 lat z państw Rady Europy. Opłata za udział w sesji wynosi 50 euro, organizatorzy pokrywają jednak koszty podróży i zakwaterowania.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 grudnia 2012 r.

Więcej informacji na stronie:
www.iynf.org/activities-meetings/activities/call-participants-study-session-“youth-encountering-environmental-hum
stopka strony