News -

Zaproszenie z Norwegii

Studenci studiów licencjackich i magisterskich mogą wziąć udział w zajęciach Międzynarodowej Szkoły Letniej, organizowanej przez Uniwersytet w Oslo.
Szkoła oferuje kursy dotyczące kultury i sztuki Norwegii, norweskiej polityki społecznej, języka oraz rozmaitych zagadnień międzynarodowych. W 2013 r. zajęcia rozpoczną się 22 czerwca, a zakończą 2 sierpnia.

W czasie rekrutacji pod uwagę będą brane osiągnięcia naukowe, list motywacyjny oraz znajomość języka angielskiego (najlepiej udokumentowana odpowiednimi certyfikatami, np. TOEFL, IELTS). Największe szanse na otrzymanie zaproszenia mają studenci, których kierunek studiów/specjalizacja/temat pracy naukowej związany jest z jednym z krajów skandynawskich. Za udział w kursach studenci mają przyznawane punkty ECTS.

Przykładowe tematy kursów w 2013 r.:
- norweska literatura;
- historia Norwegii;
- architektura i design norweski;
- prawa człowieka;
- energia, środowisko i zrównoważony rozwój.

W 2012 r. w kursach wzięło udział 585 studentów z ponad 90 krajów, także Polacy.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 lutego 2013 r.

Więcej informacji w bazie Eurodesku oraz na stronie www.uio.no/summerschool
stopka strony