News -

Zatrudnienie młodzieży - Unia pyta cię o zdanie

Komisja Europejska i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wypełnienia ankiety na temat aktywności młodzieży, zatrudnienia i edukacji pozaformalnej


Komisja Europejska i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają młodzież i osoby pracujące z młodzieżą do wypełnienia ankiety na temat aktywności młodzieży, zatrudnienia i edukacji pozaformalnej. Pytania ankiety dotyczą takich zagadnień jak dostęp młodzieży do ryku pracy, uznawalność kompetencji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej, uczestnictwo młodych ludzi w dialogu społecznym. Zwiększenie zatrudnienia młodzieży w UE jest jednym z filarów polityki młodzieżowej UE. Konsultacje z młodzieżą w tej sprawie prowadzone są od kilku miesięcy w całej Unii Europejskiej. Wypełnioną ankietę należy odesłać do końca sierpnia 2010 na adres konsultacje@men.gov.pl Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
stopka strony