News -

Zatrudnienie w UE rekordowe

Liczba pracujących Europejczyków sięgnęła 232 milionów - to najwyższy poziom w historii. Tak wynika z nowego wydania raportu „Zatrudnienie i rozwój sytuacji społecznej w Europie 2016”.


Publikacja wydawana przez Komisję Europejską ma pomóc Unii i państwom członkowskim w osiągnięciu celów strategii "Europa 2020" w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej.

Statystyki opisane w raporcie pokazują, że w wielu dziedzinach sytuacja się poprawia – np. tylko w ubiegłym roku powstało w Europie ponad 3 mln nowych miejsc pracy, w większości trwałych. W efekcie liczba zatrudnionych sięgnęła 232 mln, a – jak przypominają autorzy – stała praca skutecznie chroni przed ubóstwem. Odsetek Europejczyków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 2016 r. wynosił 23,7 proc. i był najniższy w ciągu ostatnich pięciu lat.

Są jednak i takie dziedziny, w których wciąż jest wiele do zrobienia. 8,6 proc. Europejczyków nadal jest bezrobotnych, a tylko co ósma osoba bezrobotna zdołała w ciągu ostatnich trzech lat znaleźć stałą pracę na pełen etat. Niepokoi również wysokie bezrobocie wśród młodzieży, wciąż przekraczające 20 proc.

Raport - w jęz. angielskim - dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony