News -

Zbiera się Rada UE ds. młodzieży i kultury

Rada Europejska ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu zbierze się w Brukseli w dniach 26-27 listopada.
W radzie zasiadają ministrowie właściwi ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z państw członkowskich UE. Grono to zbiera się trzy lub cztery razy w roku. Jego zadaniem jest dążenie do zagwarantowania wysokich standardów edukacji i kształcenia zawodowego oraz dbanie o rozkwit kultury. Odpowiedzialność za treści nauczania i strukturę systemów edukacji oraz pielęgnowanie wielokulturowości spoczywa na państwach członkowskich.

Spotkanie Rady będzie można śledzić dzięki transmisji online:
http://video.consilium.europa.eu/default.aspx?siteLanguage=en
stopka strony