News -

Zbliżenie na biedę

Każdy chętny – profesjonalista lub amator – może wziąć udział w konkursie na zdjęcie dotyczące walki z ubóstwem. To wspólna inicjatywa chińskiej agencji informacyjnej Xinhua i Programu na rzecz rozwoju ONZ (UNDP).


Każdy chętny – profesjonalista lub amator – może wziąć udział w konkursie na zdjęcie dotyczące walki z ubóstwem. To wspólna inicjatywa chińskiej agencji informacyjnej Xinhua i Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP).

Zdjęcia przedstawiać powinny przyczyny, rozwiązania i osiągnięcia w walce z ubóstwem na świecie. Konkurs ma zwrócić uwagę ludzi na całym świecie na to, jak ważne jest pokoanie problemu biedy. Zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju ONZ członkowie tej organizacji chcą do 2015 roku ograniczyć liczbę osób dotkniętych ubóstwem o połowę w porównaniu z rokiem 1990.

Konkurs „Zoom-in on poverty” to efekt współpracy na rzecz rozwoju podjętej przez agencję Xinhua i UNDP.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 września 2011 r.

Więcej informacji na stronie
http://news.xinhuanet.com/foto/gzpken/2011-06/13/c_121527006.htm
stopka strony