News -

Zdobądź certyfikat European Language Label!

Ruszyła XIV edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy szukają nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nauki języków obcych. Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się!


Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz  inicjatywy z zakresu edukacji językowej. 

Od 2015 r. projekty można zgłaszać tylko w jednej kategorii konkursowej: przedsięwzięć realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora. Zgłaszane inicjatywy muszą być zgodne z jednym z  priorytetów konkursu, które w 2015 r. dotyczą: nauki języków obcych poprzez sport, nauczania języka polskiego jako obcego oraz wykorzystania edukacji językowej dla zwiększenia spójności społecznej oraz reintegracji osób powracających z zagranicy. 

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym.

Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu. 

Konkurs ELL organizowany jest od 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 r. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są na stronie European Language Label.