News -

Zdobądź patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Promuj aktywność obywatelską młodzieży! Zorganizuj wydarzenie pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM).


Patronat, przyznawany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji mogą otrzymać inicjatywy o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Osoby i organizacje, które zdobędą patronat, otrzymają pisemną zgodę na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Projekty realizowane pod patronatem ETM powinny:
 - być realizowane przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne;
 - zostać zrealizowane pomiędzy 1 a 14 maja 2017 r.;
 - nawiązywać do co najmniej jednego spośród czterech kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo ETM, należy zapoznać się z regulaminem uzyskania patronatu, wypełnić wniosek i przesłać go na adres etm@frse.org.pl.

Osoby, które uzyskają patronat ETM powinny poinformować o tym fakcie na swoich stronach internetowych, a po zakończeniu realizacji projektu – przygotować i przesłać do FRSE odpowiedni raport.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czeka na zgłoszenia do 23 kwietnia 2017 r.

stopka strony