News -

Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich

Ruszyła ogólnoeuropejska kampania, która ma uświadomić mieszkańcom Starego Kontynentu, jak ważne jest bezpieczeństwo w miejscu pracy.


Kampania ma podnieść świadomość dotyczącą konieczności odpowiedniego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia w zakładach pracy. Dwuletni cykl wydarzeń będzie największym na świecie przedsięwzięciem poświęconym tej tematyce. 

Organizatorami kampanii są: Komisja Europejska, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz holenderska prezydencja w Radzie UE. Instytucje te chcą zwrócić uwagę na kwestię zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego dopasowania obowiązków do możliwości pracowników, zarówno na starcie kariery, jak i pod koniec.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (październik 2016 i 2017 r.), konkurs dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” (kwiecień 2017 r.) oraz spotkanie na szczycie kończące kampanię (listopad 2017 r.).

W Polsce nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwa Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy czyli Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Więcej informacji na stronie EU-OSHA.

stopka strony