News -

Zdrowy powrót do szkoły

Wraz z nowym rokiem szkolnym do szkół wrócił unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole". Inicjatywa ma promować zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci.


W każdym roku szkolnym Unia Europejska przeznacza 150 mln euro na owoce i warzywa, a 100 mln euro na mleko i produkty mleczne. Poszczególne państwa mogą również uzupełnieniać pomoc UE pomocą krajową.

Wybór produktów rozdawanych w szkołach podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

Dystrybucji owoców, warzyw i mleka towarzyszą różnorodne zajęcia edukacyjne dla uczniów. Prawie wszystkie kraje utworzyły komitety z udziałem władz i zainteresowanych stron w sektorze rolnictwa, zdrowia i edukacji, z których kilka spotkało się w czasie roku szkolnego, aby nadzorować te zajęcia.

W programie biorą udział wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

Więcej informacji

stopka strony