News -

Zdrowy rozsądek czeka na wsparcie

Instytut Banku Światowego ogłasza konkurs na najlepsze pomysły promocji odpowiedzialnego biznesu i zarządzania. Uwaga! Czasu na zgłoszenie jest bardzo mało!


Bank Światowy szuka sposobów na upowszechnianie idei zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju (CCR). O pomysły prosi wszystkich - tym razem także młodych ludzi. Osoby w wieku od 18 do 35 lat mogą napisać esej lub nakręcić film opisujący ich zdaniem najlepszy sposób na promocję odpowiedzialnego biznesu. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie – w pierwszej pracy dotyczyć mają całego świata, w drugiej – wyłącznie Afryki. Autorzy najlepszych esejów i filmów zaprezentują je podczas konferencji dotyczącej wspierania odpowiedzialnego biznesu w Afryce, która odbędzie się w Brukseli w dniach 16-19 listopada 2010 r. Będą również uczestniczyć w Światowym Forum Młodzieży poświęconym CCR. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 września. Więcej informacji na stronie www.responsiblebiz.info/events/ideas-for-action-competition
stopka strony