News -

Zgarnij tablet za najlepszą pracę licencjacką lub magisterską o UE

Absolwencie, obroniłeś w tym roku tytuł licencjata lub magistra? Twoja praca licencjacka lub magisterska nie musi wyłącznie stać na półce. Jeśli w całości lub w części dotyczyła współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej - zgłoś ją do V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki.


Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Konkurs skierowany został do absolwentów takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja i prawo oraz kierunków i specjalności pokrewnych. Nagrody:
  tablety, liczne nagrody rzeczowe i upominki;
  możliwość opublikowania fragmentów najlepszych prac na stronach internetowych Portalu Spraw Zagranicznych, wortalu E-debiuty oraz w recenzowanych czasopismach naukowych „Studia i analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”.
Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych:
  20 grudnia 2013 r. (uwaga nowy termin!)
  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki
  ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
Partnerzy konkursu:
  Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka
  Portal Spraw Zagranicznych
  Wydawnictwo Naukowe TEXTER
Patronat:
  Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
Regulamin konkursu Więcej informacji na stronie: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl
stopka strony