News -

Zgłoś się do EUCYS 2013!

Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci zaprasza do udziału w krajowych eliminacjach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2013). Wyniki swoich badań zgłaszać mogą uczniowie w wieku od 14 do 20 lat.


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci zaprasza do udziału w krajowych eliminacjach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS 2013). Wyniki swoich badań zgłaszać mogą uczniowie w wieku od 14 do 20 lat.

Do eliminacji zgłosić można prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, nagrodzone wcześniej w jednym z konkursów ogólnopolskich (np. olimpiad przedmiotowych) lub polecone przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Zgłoszenia powinny mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.

Nagrodą dla najlepszych będzie udział w europejskim finale. Trójka jego równorzędnych zwycięzców otrzyma po 7 tysięcy euro. Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.

Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).

Udział w konkursie mogą wziąć zespoły liczące nie więcej niż trzech autorów, urodzonych pomiędzy 30 września 1993 i 1 września 2000 roku. Żaden z autorów nie może we wrześniu 2014 mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów, a praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:
http://fundusz.org/konkurs-dla-mlodych-badaczy