News -

Zgnieć śmieć! - tydzień dla przyrody

Już po raz drugi Komisja Europejska i Program LIFE+ organizują Europejski Tydzień na Rzecz Redukcji Zanieczyszczeń.


Już po raz drugi Komisja Europejska i Program LIFE+ organizują Europejski Tydzień na Rzecz Redukcji Zanieczyszczeń. Cykl wydarzeń zaplanowanych w dniach od 20 do 28 listopada zwiększyć ma społeczną świadomość problemu odpadów i przypomnieć o szczegółach strategii przyjętych w tej dziedzinie przez Unię Europejską i państwa członkowskie. Organizatorzy Tygodnia chcą również promować inicjatywy zrównoważonej redukcji ilości zanieczyszczeń, pokazać działania podejmowane w tym celu przez różne podmioty i zachęcić do zmian w codziennych zachowaniach Europejczyków. Europejski Tydzień na Rzecz Redukcji Zanieczyszczeń to trzyletni projekt wspierany przez Program LIFE+ oraz Komisję Europejską. Potrwa do 2011 roku. Więcej informacji – także o tym, jak zorganizować własną akcję w ramach Tygodnia – na stronie www.ewwr.eu.
stopka strony