News -

Zielona Stolica Europy 2012-2013 - znamy już finalistów

Barcelona, Malmö, Nantes, Norymberga, Reykjavík i Vitoria-Gasteiz to miasta, które znalazły się na krótkiej liście kandydatów do tytułu Zielonej Stolicy Europy.


Oceniająca metropolie komisja bierze pod uwagę m.in. lokalny wkład danego miasta w walkę ze zmianami klimatu, organizację transportu, zieleń miejską, zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni, troskę o bioróżnorodność, jakość powietrza, poziom hałasu, wielkość i sposób zarządzania zanieczyszczeniami oraz zużycie wody. W drugim etapie konkursu miasta będą musiały m.in. udowodnić, że stale poprawiają warunki życia mieszkańców i przedstawić swoje inicjatywy na przyszłość. Więcej: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
stopka strony