News -

Zielone światło dla Europejskiego Korpusu Solidarności

Rada Europejska porozumiała się z Parlamentem w kwestii uruchomienia Europejskiego Korpusu Solidarności. Do końca 2020 roku na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.


Europejski Korpus Solidarności wystartował pilotażowo już w 2016 r. jako inicjatywa umożlwiająca młodym ludziom w wieku 18–30 lat zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz prace na rzecz budowania solidarności w całej Europie.

Do chwili obecnej ponad 60 000 młodych ludzi zarejestrowało się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, ponad 5 000 zaczęło realizować już swoje projekty. Dotychczas działania Korpusu finansowane były z różnych programów europejskich.

W myśl zawartego 27 czerwca porozumienia od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady Programu:

  • 90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczonych będzie na działania wolontariacie i Projekty Solidarności, 10% na pracę i staże;
  • 20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe;
  • Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro;
  • Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą się zarejestrować na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności;
  • Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy;
  • Szczególnie ważne będą działania angażujące młodzież z mniejszymi szansami.

11 czerwca 2018 Komisja Europejska przedstawiła również propozycję budżetu dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020. W kolejnych wieloletnich ramach finansowych zaplanowano na ten cel 1.26 mld euro. Eksperci Komisji szacują, że kwota ta umożliwi udział w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności kolejnym 350 tys. osób.

stopka strony