News -

Zjednoczeni w różnorodności - tak różni, tacy sami

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.


Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia, doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania wielokulturowości na codzienne życie. Ich tematyka może nawiązywać do jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów. 

Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji -  jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.

Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3. 

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 31 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”). Nagrodami głównymi dla autorów najwyżej ocenionych prac są aparaty fotograficzne.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony jest przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej informacji na stronie http://europedirect.um.warszawa.pl lub pod numerami telefonów: (22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80.

stopka strony