News -

Znajdźmy pracę dla młodzieży

Temu celowi służy Akcja na rzecz zatrudnienia młodzieży. Inicjatywa ma poprawić sytuację młodych ludzi na europejskim rynku pracy.


Temu celowi służy Akcja na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Action). Inicjatywa ma poprawić sytuację młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Akcja ruszyła we wrześniu 2009 r. Jej organizatorami są stowarzyszenia wchodzące w skład Europejskiego Forum Młodzieży. Działania w ramach akcji mają zwiększyć atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy i uświadomić im ich prawa. Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znaleźć można na stronie www.youthemploymentaction.org
stopka strony