News -

Znaleźć regiony przyjazne młodzieży

Taki jest cel konkursu MYFER 2011, organizowanego przez Zgromadzeniem Regionów Europejskich (AER).


Taki jest cel konkursu MYFER 2011, organizowanego przez Zgromadzenie Regionów Europejskich (AER). Dzięki udziałowi w konkursie regiony zyskują niepowtarzalną szansę zaprezentowania na szerszą skalę swoich projektów i inicjatyw związanych z młodzieżą oraz przedstawienia swoich doświadczeń i najlepszych praktyk.

Tematem tegorocznej edycji konkursu MYFER jest „Włączenie społeczne młodzieży niepełnosprawnej”. Miano regionu przyjaznego młodzieży zdobędzie ten uczestnik konkursu, który zaproponuje działania i projekty dotyczące edukacji, zatrudnienia i zaangażowania obywatelskiego, służące walce z wykluczeniem społecznym niepełnosprawnej młodzieży.

Więcej informacji na stronie www.aer.eu/main-issues/youth/most-youth-friendly-european-region-%09award/competition-2011.html
stopka strony