News -

Zrób coś dla mniejszości

Masz pomysł na projekt edukacyjny wspierający uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce? Wiesz jakie działania są potrzebne, by wspierać wzajemne zrozumienie, wielojęzyczność i promować wielokulturowość? Jeśli tak – weź udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Masz pomysł na projekt edukacyjny wspierający uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce? Wiesz, jakie działania są potrzebne, by wspierać wzajemne zrozumienie, wielojęzyczność i promować wielokulturowość? Jeśli tak – weź udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dofinansowanie otrzymają najlepsze projekty organizacji pozarządowych, które służyć będą kultywowaniu języka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczaniu języka polskiego, a w szczególności wspieraniu rozwoju nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci sześcioletnich, należących do mniejszości narodowych/etnicznych oraz uchodźców.

Niezbędnym elementem projektów są: edukacja kulturowa oraz historyczna i społeczna, w tym promocja wielokulturowości, wielojęzyczności, otwartości i tolerancji, wspieranie nauczanie języka polskiego oraz języka kraju pochodzenia wśród uczniów cudzoziemskich oraz wykorzystanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej, takich jak warsztaty, gry, symulacje, festiwale itp.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy składać za pomocą elektronicznego formularza www.formularz.men.gov.pl do dnia 26 marca br.
stopka strony