News -

Zrób selfie w szczytnym celu

Ruszyła ogólnoświatowa kampania, która ma uświadomić decydentom, że z młodym pokoleniem trzeba się liczyć.


Akcja polega na robieniu autoportretów przy użyciu np. telefonów komórkowych (tzw. selfies). Zdjęcia zostaną wykorzystane jako "wizualne podpisy" pod petycją wzywającą liderów politycznych do szerszego uwzględnienia praw i potrzeb młodzieży w planach na okres po roku 2015.

Kampanię zainaugurowano w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Zdjęcia zostaną przekazane Państwom Członkowskim ONZ we wrześniu 2015 r., gdy będą zapadać kluczowe decyzje w sprawie planów po roku 2015.

Więcej szczegółów na stronie Show Your Selfie.

stopka strony