Źródło inspiracji dla młodzieży

Platforma Participation Resource Pool zawiera przydatne materiały i opisuje trendy w zakresie uczestnictwa młodzieży.


Platforma, stworzona przez SALTO, jest skierowana do pracowników młodzieżowych, trenerów, liderów młodzieży i edukatorów. Oferuje dostęp do aktualnych narzędzi online, które wspierają proces krytycznego myślenia młodych ludzi, zwiększają ich umiejętność korzystania z mediów oraz angażują młodzież do większego uczestnictwa.

Więcej informacji

#salto    #inspiracje    #młodzież

stopka strony