News -

Zrównoważony rozwój - przewodnik dla NGO

Publikacja pozwoli znaleźć odpowiedzi na podstawowe i bardziej zaawansowane pytania dotyczące pojęcia zrównoważonego rozwoju. Pomoże też organizacjom pozarządowym w opracowaniu strategii budowania zespołów i projektów.


Czym jest "zrównoważony rozwój" w ujęciu ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, jak organizować zespół ludzi w organizacji i dlaczego pytanie "gdzie chcesz być za pięć lat" jest ważne dla organizacji pozarządowej - na te i wiele innych zagadnień pozwoli odpowiedzieć publikacja przygotowana przez Youth and Environment Europe.

Publikacja podzielona jest na pięć rozdziałów:
- opracowanie strategii
- zrównoważone przywództwo w projekcie
- edukacja w organizacji
- zasady
- kapitał ludzki

Autorzy opracowali również listę nawyków, które pomagają w oszczędnym gospodarowaniu zasobami, by przyszłe pokolenia nie musiały nazwać nas destrukcyjnymi pasożytami.

Cały raport do podbrania ze strony Youth and Environment Europe

stopka strony