News -

Życie podczas pandemii

Analitycy OECD przygotowali raport omawiający zmiany warunków życia i pracy podczas pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. 


Raport omawia wpływ pandemii COVID-19 na poziom życia oraz warunki pracy ludzi w krajach OECD. Na podstawie danych zebranych w ciągu pierwszych 12-15 miesięcy pandemii analitycy OECD przyglądają się takim czynnikom jak m.in.: kontakty społeczne, sytuacja zawodowa, dochody, zdrowie, bezpieczeństwo czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Analizy pokazują, że doświadczenia pandemii różnią się w zależności od pozycji zawodowej, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, poziomu wykształcenia oraz dochodów badanych. Skutki lockdownów najmocniej odczuwają m.in. osoby z niskim wykształceniem, z niższymi dochodami lub będące w niestabilnej sytuacji zawodowej. Eksperci OECD wskazują również na konieczność wprowadzania systemowych rozwiązań oraz rolę państw i instytucji międzynarodowych jako organów regulujących. 

Publikację można pobrać bezpłatnie ze stron OECD.

#OECD    #Raport    #Publikacja    #Pandemia

stopka strony