News -

Ankieta: życie i praca podczas pandemii

Wypełnij ankietę i podziel się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i pracą podczas pandemii. Jej wyniki pomogą unijnym urzędnikom opracować odpowiednie polityki zatrudnienia i programy wsparcia dla obywateli UE.


Badanie przygotowane przez analityków z Eurofound pozwoli prześledzić zmiany, jakie zaszły na europejskim rynku pracy w trakcie pandemii oraz dostarczy danych niezbędnych do wyznaczenia nowych kierunków unijnych polityk zatrudnienia. 

Ankieta adresowana jest do osób mieszkających w UE, które ukończyły 18 lat. Dostępna jest we wszystkich językach UE, w tym w j. polskim. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny. Wszystkie odpowiedzi gromadzone są anonimowo. 

>>przejdź do ankiety

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) to agencja UE, której zadaniem jest dostarczanie unijnym instytucjom wyników badań oraz rzetelnej wiedzy o europejskim rynku pracy. Eurofound regularnie przeprowadza trzy ogólnoeuropejskie badania, które pomagają w planowaniu polityk publicznych mających na celu podnoszenie jakości życia i pracy w Europie.

Więcej informacji na temat Eurofound 

#Eurofound    #ankieta    #badanie    #covid

stopka strony