News -

650 tysięcy grantów Erasmus+

Komisja Europejska podsumowała pierwszy rok funkcjonowania programu Erasmus+. Z projektów mobilności dofinansowanych przez UE skorzystała rekordowa liczba osób.


Jak wynika z raportu podsumowującego rok 2014, liczba studentów, uczestników praktyk, nauczycieli i wolontariuszy, którzy wyjechali uczyć się lub pracować do innych krajów dzięki wsparciu programu Erasmus+, sięgnęła 650 tysięcy.

W ramach unijnej inicjatywy studenci mogli po raz pierwszy skorzystać z kredytów umożliwiających sfinansowanie zagranicznych studiów magisterskich, a władze publiczne i organizacje międzynarodowe – realizować projekty wspierające europejskie cele w zakresie polityki edukacyjnej. Erasmus+ zapewniał również finansowanie dla przedsięwzięć związanych ze sportem.

Wzmocnienie programu Erasmus+ przełożyło się na silniejsze wsparcie dla beneficjentów. Poprawiła się m.in. sytuacja w zakresie uznawalności zagranicznych studiów przez uczelnie z krajów ojczystych studentów. Wyjazdy nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych są również ściślej związane ze strategiami rozwoju zawodowego obowiązującymi w tych instytucjach.

Program Erasmus+ w nowej odsłonie kładzie większy nacisk na włączenie społeczne, aktywne obywatelstwo i tolerancję. Beneficjentom ze środowisk uboższych oraz osobom o specjalnych potrzebach udostępniono wsparcie większe niż kiedykolwiek w przeszłości. Na projekty związane z integracją mniejszości, migrantów i innych grup defaworyzowanych w 2016 r. przeznaczonych zostanie dodatkowych 13 mln euro.

Unijna inicjatywa przyczynia się również do rozwoju przedsięwzięć mających poprawić perspektywy zawodowe młodych ludzi i ułatwić im wejście na rynek pracy. W tym celu zwiększono wsparcie w zakresie szkoleń i praktyk.

W osobnym raporcie Komisja przedstawiła statystyki dotyczące mobilności studentów i kadry akademickiej w roku 2013/2014 – był to ostatni rok funkcjonowania programu Erasmus w ramach szerszego programu Uczenie się przez całe życie. Z danych wynika, że z możliwości wyjazdów skorzystało aż 272 tys. studentów oraz 57 tys. akademików – to więcej niż kiedykolwiek w historii programu. Wśród trzech najpopularniejszych krajów docelowych wybieranych przez studentów są niezmiennie Hiszpania, Niemcy i Francja.

Co ważne, jak wynika z nowego wydania  Erasmus Regional Impact Study, wymiany studentów w ramach programu Erasmus+ znacząco zwiększają szanse młodych ludzi na zdobycie atrakcyjnych, kierowniczych stanowisk pracy. Zjawisko to widać szczególnie w przypadku studentów z Europy południowej i wschodniej.


Więcej informacji w publikacjach:
Erasmus+ Programme Annual Report 2014
Erasmus Facts, Figures & Trends - The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014
Erasmus Regional Impact Study
 

stopka strony