News -

Erasmus z plusem - odliczanie rozpoczęte

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady UE złożyli ostateczne podpisy pod dokumentem powołującym do życia Erasmus+. To nowy unijny program na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – w latach 2014-2020 skorzysta z niego prawie 5 milionów Europejczyków!


Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady UE złożyli ostateczne podpisy pod dokumentem powołującym do życia Erasmus+. To nowy unijny program na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – w latach 2014-2020 skorzysta z niego prawie 5 milionów Europejczyków! Budżet programu Erasmus+ wynosi 14,7 miliardów euro – jest o 19 proc. wyższy niż unijne wydatki na cele objęte programem w latach 2007-2013. Nowe przedsięwzięcie służyć ma rozwojowi umiejętności młodych ludzi oraz modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Blisko pięciu milionom Europejczyków Erasmus+ umożliwi podjęcie za granicą studiów lub pracy, skorzystanie ze szkoleń lub zaangażowanie się w wolontariat. W tym gronie będzie ok. 2 milionów studentów, 650 tys. uczestników szkoleń zawodowych i stażystów oraz ponad pół miliona wolontariuszy i uczestników wymian młodzieżowych. Co więcej, osoby planujące odbycie studiów magisterskich w krajach, gdzie stypendia lub kredyty przyznawane są wyłącznie studentom miejscowym, będą mogły skorzystać z nowego systemu pożyczek uruchomionego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (od 12 tys. euro w przypadku studiów rocznych do 18 tys. euro przy studiach dwuletnich). Erasmus+ będzie również finansował edukację kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych, a także wspierał budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit. Erasmus+ połączy w sobie istniejące dotychczas programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci (w zakresie kształcenia zawodowego) oraz Grundtvig i Młodzież w działaniu. W jego struktury wejdą również Tempus i Jean Monnet. W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:
• Akcja 1: Wyjazdy w celach edukacyjnych
• Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
• Akcja 3: Wsparcie dla reform w obszarze edukacji
Po raz pierwszy w historii nowy program wspierać będzie też transgraniczną mobilność związaną ze sportem, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie z UE będą też mogły liczyć międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. Jestem szczęśliwa, że program Erasmus+ został formalnie przyjęty przez Radę UE – powiedziała unijna komisarz ds. edukacji, kultury wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou. - Zwiększenie budżetu o 40 proc. to dowód na to, jak wielką wagę Unia Europejska przykłada do kwestii edukacji i szkoleń. Erasmus+ umożliwi młodym ludziom poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności dzięki doświadczeniom zdobytym za granicą. To zwiększy atrakcyjność młodzieży na rynku pracy. Choć większa część budżetu programu posłuży finansowaniu indywidualnych mobilności, Erasmus+ będzie również wspierał budowanie partnerstw ułatwiających absolwentom szkół wejście na rynek pracy oraz działających na rzecz modernizacji i poprawy jakości edukacji w państwach członkowskich – dodała. Erasmus+ wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. Na podpis Prezydenta RP czeka przyjęta przez parlament zmiana ustawy o systemie oświaty pozwalająca powierzenie realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Polska strona programu działa pod adresem:
http://erasmusplus.org.pl
Strona europejska programu:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/education/news/20131203b_en.htm
stopka strony