News -

Eurodesk Polska o informacji młodzieżowej

Krajowe Biuro Eurodesk Polska opracowało dokument „Dlaczego Polska potrzebuje informacji młodzieżowej”. To pierwsze i jedyne tego typu opracowanie w Polsce.


Krajowe Biuro Eurodesk Polska opracowało dokument „Dlaczego Polska potrzebuje informacji młodzieżowej”. To jedyne tego typu opracowanie w Polsce. Nowoczesna informacja młodzieżowa to system współpracujących w sieci wyspecjalizowanych punktów informacji młodzieżowej, portale młodzieżowe, bazy danych, kompleksowe metodologie wyszukiwania, weryfikacji i udzielania informacji. To zaawansowany system usług i działań prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów według wypracowanego na przestrzeni kilkudziesięciu lat know-how, z którego korzystają miliony młodych ludzi w całej Europie – pisze autor opracowania Wawrzyniec Pater i przedstawia przyczyny, dla których należy utworzyć w Polsce krajowego systemu informacji młodzieżowej. Dokument przedstawia genezę, tło historyczne i podstawowe zagadnienia związane z rozwojem i działalnością struktur informacji młodzieżowej w Europie. Pokazuje rolę, jaką w polityce młodzieżowej krajów europejskich odgrywa informacja dla młodzieży, jej kontekst polityczny, prawne i finansowe aspekty funkcjonowania. Przedstawia cele, misję, obszary i standardy informacji młodzieżowej. Ostatnia część dokumentu zawiera zarys koncepcji budowy i funkcjonowania struktur informacji młodzieżowej w Polsce. Jednym z impulsów Impulsem do opracowania dokumentu był wydany dwa lata temu raport „Młodzi 2011”, który rekomendował szereg działań mających na celu poprawę startu życiowego młodych, wyposażenie ich w potencjał umożliwiający dokonanie „cywilizacyjnego skoku” i stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Zdaniem autora jednym z takich warunków jest utworzenie profesjonalnego Krajowego Systemu Informacji Młodzieżowej: Tylko osoby dobrze poinformowane są w stanie dokonywać właściwych wyborów, korzystać z istniejących możliwości i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dzięki swobodnemu dostępowi do informacji młodzi obywatele naszego kraju staną się bardziej aktywni, bardziej mobilni, bardziej świadomi swoich praw i możliwości. Będą skuteczniej wykorzystywać istniejące szanse, w większym stopniu realizować swoje aspiracje, lepiej rozumieć zachodzące przemiany cywilizacyjne. Będą dokonywać bardziej świadomych wyborów i podejmować właściwe decyzje – służące im samym i społecznościom w których żyją. Dokument liczy 26 stron. Zawiera trzy załączniki: Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej, zasady członkostwa w Europejskiej Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży oraz omówienie wyników konsultacji na temat potrzeb informacyjnych młodzieży w Polsce.
stopka strony