News -

Kreatywna Europa - nowy program UE

Już pod koniec tego roku ruszyć mają pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z programu Kreatywna Kultura. To nowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, które wspierać ma kino europejskie, sektor kultury i sektory kreatywne.


Już pod koniec tego roku ruszyć mają pierwsze nabory wniosków w programie Kreatywna Europa. To nowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, które wspierać ma kino europejskie, sektor kultury i sektory kreatywne.

Kreatywna Europa ma być programem ramowym obejmującym dwa komponenty: Kultura (kontynuacja obecnego Programu Kultura wspierającego międzynarodową współpracę kulturalną) oraz Media (kontynuacja obecnych programów Media i Media Mundus, wspierających europejską kinematografię i sektor audiowizualny).

Według Anny Hieropolitańskiej, koordynującej działalność krajowego Punktu Kontaktowego ds. Kultury, komponenty te w praktyce będą funkcjonować jako osobne obszary. - Każdy z nich będzie miał swój program grantowy, osobne zaproszenia do składania wniosków oraz zagwarantowany konkretny budżet. Przewiduje się, że ok. 500 mln euro będzie przeznaczone na komponent Kultura, a ok. 900 mln euro na komponent Media. Dodatkowo powstanie, jako nowy element, tzw. instrument międzysektorowy, z którego będą korzystać wszystkie sektory wspierane przez Kreatywną Europę – powiedziała Hieropolitańska w wywiadzie dla portalu ngo.pl.

Zasadą przewodnią programu pozostać ma inwestowanie we współpracę i projekty ponadnarodowe, czyli dofinansowywanie tych obszarów, które mogą przynieść korzyści na skalę europejską, a nie tylko lokalną czy krajową. - Komisja Europejska zdefiniowała jednak nowe priorytety i cele tej współpracy, dostosowując je do wyzwań, przed jakimi stoją obecnie wszystkie wspomniane sektory – powiedziała Hieropolitańska w wywiadzie. - Kreatywna Europa będzie więc wspierać sektory kultury i kreatywne po to, aby mogły one rozwijać umiejętności niezbędne we współczesnej rzeczywistości cyfrowego i zglobalizowanego świata, aby skuteczniej działały i zdobywały nowych odbiorców w całej Europie oraz poza nią – dodała.

Pełen tekst rozmowy z Anną Hieropolitańską dostępny jest na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/831982.html?utm_source=prenumerata_najw&utm_medium=email&utm_campaign=07.02.2013
stopka strony