Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji z serii naukowej Wydawnictwa FRSE: „Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie studiów podyplomowych”.


Dynamika rynku pracy i nowe modele kariery sprawiły, że edukacja całożyciowa (lifelong learning) wyrosła na jedno ze strategicznych wyzwań edukacji europejskiej. W 2000 roku wpisano ją do strategii lizbońskiej, uznawanej za jeden z filarów rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Rolę szkolnictwa wyższego w tym procesie również dostrzeżono: w 2009 roku kształcenie całożyciowe ustanowiono jednym z priorytetów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a to oznaczało implemen­tację idei lifelong learning do polityk poszczególnych krajów.

W publikacji przedstawiono wyniki badań polskich uczelni wyższych i ich strategii wobec studentów w nietradycyjnym wieku studenckim (pracujących dorosłych), a dokładniej: czy i w jaki sposób placówki te starają się odpowiadać na potrzeby tej grupy studentów, jaką mają dla nich ofertę i jak planują ją rozwijać, a także, czy i w jakim stopniu są gotowe na wcielanie idei lifelong learning w życie.

Publikację można pobrać z Czytelni FRSE.

#CzytelniaFRSE    #WydawnictwoFRSE    #NowościWydawniczeFRSE    #Publikacja    #SzkolnictwoWyższe

stopka strony