News -

Wyślij ucznia w świat

Jeśli Twoja szkoła kiedykolwiek uczestniczyła w programie Comenius – od tego roku ma nowe możliwości! Może wysłać ucznia w świat nawet na 10 miesięcy! Taką szanse stwarza nowa akcja unijnego programu dla szkół Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów. - To doskonała okazja na poznanie nowych kultur, podniesienie znajomości języków obcych i nawiązanie nowych przyjaźni – do udziału w akcji zachęca Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w MEN.


Jeśli Twoja szkoła kiedykolwiek uczestniczyła w programie Comenius – od tego roku ma nowe możliwości! Może wysłać ucznia w świat nawet na 10 miesięcy! To doskonała okazja na pogłębienie wiedzy o krajach europejskich, poznanie nowych kultur, podniesienie znajomości języków obcych, nawiązanie nowych przyjaźni oraz wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej – uważa Mirosław Sielatycki, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W roku 2010 rozpoczyna się w Polsce realizacja nowej akcji w programie „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (Comenius Individual Pupil Mobility). Jej celem jest umożliwienie uczniom nauki w zagranicznej szkole. Udział w życiu innego europejskiego kraju ma rozwinąć w uczniach zrozumienie dla różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zapewnić kompetencje niezbędne dla ich osobistego rozwoju. Dla szkół nowa akcja to szansa na wzmocnienie międzynarodowej współpracy. Wyjazdy uczniów mają przyczynić się do wzajemnego uznawania wyników nauki w szkołach partnerskich oraz wzmocnić europejski wymiar edukacji szkolnej. Akcja przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich (od 14. roku życia), które realizowały lub realizują Partnerski Projekt Szkół Comeniusa. Wyjazdy Indywidualne Uczniów mogą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy szkołami tego samego projektu. Partnerskie placówki mogą pochodzić z: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Liechtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwecji lub Włoch. Pobyt ucznia w zagranicznej szkole może trwać od 3 do 10 miesięcy. Młody człowiek mieszka u rodziny goszczącej, która zapewnia mu opiekę oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Dofinansowanie projektu składa się z: ryczałtowej kwoty 150 euro na ucznia (koszty administracji projektu dla szkoły wysyłającej), ryczałtowej kwoty 500 euro na ucznia (koszty administracji projektu dla szkoły przyjmującej), ryczałtowej kwoty 120 euro na przygotowanie językowe ucznia, rzeczywistych kosztów podróży ucznia w obie strony, ryczałtowej kwoty miesięcznej „kieszonkowego” dla ucznia. Uczeń podczas pobytu za granicą objęty jest pełnym ubezpieczeniem finansowanym przez Komisję Europejską. Przed przystąpieniem do udziału w akcji należy obowiązkowo zapoznać się z treścią i wzorami dokumentów w „Przewodniku do Wyjazdów Indywidualnych Uczniów w programie Comenius”, który szczegółowo przedstawia role, terminy, zadania, obowiązki wszystkich uczestniczących stron i obowiązkowe do stosowania dokumenty. Podstawą realizacji projektu, oprócz złożenia wniosku, jest zawarcie i zrealizowanie przez obie szkoły „Porozumienia o programie zajęć”, które szczegółowo określa główne cele i wyniki okresu nauki spędzonego przez ucznia za granicą oraz umożliwia szkole wysyłającej uznanie okresu nauki ucznia (lub jego części) za granicą. Projekt Wyjazdów Indywidualnych Uczniów to praca zespołowa – wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji (szkoła wysyłająca i przyjmująca, nauczyciel kontaktowy, mentor, rodzina goszcząca oraz sam uczeń). Wnioski należy składać do Narodowej Agencji do 1 grudnia 2010 r. W przypadku akceptacji, wyjazdy uczniów za granicę mogą rozpocząć się na przełomie sierpnia i września 2011 r. Michał Waszczuk – michal.waszczuk@frse.org.pl
Program Comenius
Artykuł ukazał się w pierwszym numerze kwartalnika „Europa dla Aktywnych
stopka strony