Eurowolontariat -

Bundesfreiwilligendienst (BFD) - Niemiecka Służba Wolontariacka

Jeśli chcesz spędzić trochę czasu u naszych zachodnich sąsiadów – ten projekt może być dla ciebie idealny. Projekty trwają od 6 do 24 miesięcy i są bardzo różnorodne.


BFD jest otwarty dla wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.

Wolontariusze otrzymują ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania wolontariatu oraz kieszonkowe w wysokości max. 250 € miesięcznie. Wymogiem jest odbycie bezpłatnych szkoleń oferowanych przez organizatorów. Tygodniowy czas pracy i zadania zależne są od warunków ustalonych przed podpisaniem umowy i jest dopasowany do wieku wolontariuszy, umiejętności i potrzeb danej placówki.

W czasie wolontariatu możesz:

  • stać się częścią zespołu z innymi ludźmi,
  • wykonywać zadania, które lubisz,
  • zaznajomić się ze specyfiką codziennej pracy w różnych dziedzinach,
  • zorientować się, które aspekty pracy w tych zawodach najbardziej odpowiadają własnym wyobrażeniom i oczekiwaniom zawodowym,
  • planować i realizować własne projekty i wydarzenia,
  • uzmysłowić sobie, jakie kierunki rozwoju zawodowego lub studiów chciałbyś obrać.

Aby się zgłosić, wejdź na stronę programu, przejrzyj bazę projektów w zakładce „Einsatzstellensuche“ i skontaktuj się z wybraną placówką. Bundesfreiwilligendienst to program wolontariatu niemieckiego Ministerstwa ds. Rodziny i Spraw Obywatelskich.

Wiecej informacji:
www.bundesfreiwilligendienst.de
BFD_Flyer_english_version.pdf

stopka strony